Ko-Pvp FoRum


  MAYOZ BÖLÜNME

  Paylaş
  avatar
  Casp3r
  Admin

  Mesaj Sayısı : 170
  Points : 494
  Kayıt tarihi : 09/03/10

  MAYOZ BÖLÜNME

  Mesaj  Casp3r Bir Ptsi Nis. 05, 2010 8:32 pm

  A)Mayoz-1 evreleri:
  Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye Mayoz-1 evreleri denir.
  a)Profaz-1
  1-Sentroiller kutuplara hareket eder.
  2-Nucleus zarı ve e.r. zarları erimeye başlar.
  3-İğ iplikleri oluşmaya başlar.
  4-Kromozomlar kısalıp kalınlaşmaya başlar. Ancak profaz-1’ de Mitoz profazında ve profaz-2 ‘de görülmeyen bazı özgün olaylar ve kromozomların özel davranışları vardır. Bu nedenle profaz-1 kendi içinde beş alt evrede incelenir.

  I)Leptoten:
  1-İnce ve uzun iplikler halinde olan kromatinler kısalıp kalınlaşırlar.
  2-Nucleolus (Çekirdekcik) varlığını sürdürür.
  II)Zigoten:
  1-Homolog kromozomlar yanyana gelerek çiftler (Bivalent yapı) oluştururlar.
  2-Eşleşme bütün kromozom çiftlerinde görülür.
  III)Pakiten:
  1-Kromozomlar iyice kısalıp kalınlaşır.
  2-Eşleşen homolog kromozomlar bu evrede birbirleri ilke iyice kaynaşırlar ve bu evrede hücrenin kromozom sayısı n gözükür.
  3-Evrenin sonunda her kromozom çiftinde dört kromatid görülür ve bu yapıya tetrad denir.Hücrede görülen tetrad sayısı n kadardır.
  4-Bu evrede homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri arasında gen alış verişi görülür bu olaya krossing-over denir.
  5-Kardeş olmayan kromatidler arasındaki çakışma noktalarına kiyazma denir.
  6-Uzun kromozomlarda görülen kiyazma sayıları daha çoktur.
  IV)Diploten:
  1-Tetrad oluşturan kromozomlar birbirlerini iterek ayrılmaya başlarlar.
  2-Ancak krossing-over bölgelerinde kiyazmalarla bağlantılarını sürdürürler.
  V)Diakinez:
  1-Kromozomlar daha fazla kısalırlar.
  2-Homolog kromozomlarda bağlantı sadece uca yakın yerlerde kalır.
  3-Çekirdek zar kaybolur.
  4-Nucleolus (Çekirdekcik) kaybolur.
  5-İğ iplikleri oluşmuştur.
  6-Dişilerde eşey ana hücreleri gerçekleşen mayoz bölünmenin bu evresinde hücreler uzun süre kalırlar. Bölünmenin bundan sonraki evreleri ovulasyondan sonra devam eder.

  b)Metafaz-1
  1-Homolog kromozomlar (Tetradlar halinde) ekvatoral plak üzerinde karşılıklı dizilirler.
  2-Her kromozom sentromeri ile iğ ipliklerine tutunurlar
  c)Anafaz-1
  1-Homolog kromozomlar iğ iplikleri ile zıt kutuplara doğru çekilirler.
  2-Kardeş kromatidleri bir arada tutan sentromerler parçalanmamıştır.
  3-Kiyazmalar kromozomların ucuna doğru kayarak ortadan kalkar.
  4-Anne ve babadan gelen kromozomların kutuplara taşınması rasgele olur buda çeşitlilik nedenidir.

  d)Telofaz-1
  1-Kromozomlardaki helixler çözülür.
  2-Nucleus zarı belirginleşir.
  3-Sitokinezle iki hücre oluşur.
  4-Oluşan hücrelerin kromozom yapısı n2c dir.
  5-Erkeklerde sekonder spermatositler oluşur.
  6-Dişilerde ikincil oosit ve birinci kutup hücresi meydana gelir.
  7-Mayoz geçiren bazı hücrelerde nucleus zarı oluşmaz ve kromozomlar helixler çözülmez.
  Ara interfaz:Nucleolus görülmez,DNA ve RNA sentezi görülmez. Hücredeki hazırlıklar tıpkı önceki interfazın devamı gibidir.
  B)Mayoz-II evreleri
  Kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ikinci bölünme evrelerine Mayoz-2 evreleri denir. Mayoz interfazında görülen olaylar mitoz interfazı ile aynıdır.
  a)Profaz-II
  1-Birinci bölünmede oluşan iğipliklerine dik olarak iğ iplikleri oluşur.
  2-Oluşmuşsa nucleus zarı kaybolur.
  3-Helixlerini çözen kromozomlar tekrar helixlerini oluşturur.
  b)Metafaz-II
  1-Kromozomlar ekvatoral düzlemde yanyana dizilirler
  2-Kromatidler sentromerleri ile bir aradadır
  3-Kromozomlar sentromerleri ile iğ ipliklerine tutunurlar
  c)Anafaz-II
  1-İğ ipliklerinin itme ve çekme hareketi ile sentromerler parçalanır.
  2-Birbirinden ayrılan kardeş kromatidler zıt kutuplara gider

  d)Telofaz-II
  1-Kutuplara çekilen kromatidler helixlerini çözerek kromatin iplik haline geçerler
  2-Nucleus zarı oluşur.
  3-İğ iplikleri kaybolur
  4-Sitokinezle iki toplam dört hücre oluşur.
  5-Oluşan hücrelerde ana hücrenin yarısı kadar kromozom dolayısıyla DNA vardır
  6-Oluşan hücrelerdeki kalıtsal materyal hem profaz-1 de gerçekleşen krossing-over hemde metafaz-1 deki homolog kromozomların diziliminin rasgele olmasından dolayı farklıdır
  7-Oluşan hücreler erkekte spermatid, dişilerde ise oosit denir

  Mayoz Bölünmenin temel özellikleri:
  1-Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür.
  2-2n kromozomlu hücrelerden n kromozomlu 4 hücre oluşur.
  3-iki karyokinez ve iki sitokinez görülür.
  4-Eşey ana hücresi ve spor ana hücrelerinde görülür.
  5-Bölünme sonunda gamet ve sporlar oluşur.
  6-Kalıtsal çeşitlilik nedenidir.Oluşan hücreler kalıtsal olarak birbirinden farklıdır.
  7-Eşeyli üremenin temel mekanizmasıdır.
  8-Mitoza göre daha ileri bir özelliktir
  9-Hem homolog kromozomlarda hemde kardeş kromatidlerde ayrılma görülür.
  10-Sinaps, tetrad ve krossing-over görülür.
  11-Mayoz geçirmiş hücre tekrar mayoz geçiremez ancak mitoz geçirebilir.

  Notlar...
  Mayozun evrimsel önemi:
  1-Krossing-overle kalıtsal çeşitlilik sağlar
  2-Kromozom sayısını yarıya indirerek, döllenme sonunda türe özgü kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
  Mayoz bölünme ile oluşan yapılar:
  1-Sperm 2-Ovum 3-Makrospor 4-Mikrospor 5-Spor
  Mayoz bölünmenin görüldüğü hücreler:
  1-Sperm ana hücresi (Hayvanlarda)
  2-Ovum ana hücresi (Hayvanlarda)
  3-Spor ana hücresi (Çiçeksiz bitkilerde)
  4-Makrospor ana hücresi (Çiçekli bitkilerde)
  5-Mikrospor ana hücresi (Çiçekli bitkilerde)
  6-Zigot (Su yosunlarında)
  Mayoz bölünmenin görüldüğü yapı ve organlar:
  1-Testis 2-Ovaryum 3-sporangium 4-Anterler 5-Tohum taslağı (Ovaryum)

   Forum Saati Perş. Ocak 17, 2019 8:46 pm