Ko-Pvp FoRum


  GELİŞME VE BÜYÜME

  Paylaş
  avatar
  Casp3r
  Admin

  Mesaj Sayısı : 170
  Points : 494
  Kayıt tarihi : 09/03/10

  GELİŞME VE BÜYÜME

  Mesaj  Casp3r Bir Ptsi Nis. 05, 2010 8:42 pm

  GELİŞME VE BÜYÜME

  Gelişme ve büyüme olayları:Gelişim olayları çok hücreli ve eşeyli üreyen canlılarda görülür:
  1-Hücre bölünmesi:

  * Döllenme ile oluşan zigot oluşumu ile başlar yaşam boyu sürer
  * Bitkilerde meristem dokunun bölünmeleri hayat boyu sürer
  * Ağaçsı bitkilerde büyüme sınırsızdır
  * Hayvanlarda belli bir yaşa kadar bölünme ile gerçekleşen büyüme görülür
  * Belli yaştan sonra bölünme sadece belli dokularda ( Bağ,epitel vb.) gerçekleşir
  * Bu dokulardaki hücre bölünmesi yenilenme ve onarılma amaçlıdır
  * Bölünme bitkilerde yaz ve ilkbaharda hızlı,sonbahar ve kış yavaştır
  * Bölünme hayvanlarda gelişme döneminde hızlı, olgunluk ve yaşlılık döneminde ise azalır

  2-Büyüme:

  * Canlının ve hücrelerin madde miktarındaki artıştır.
  * Zigotun bölünmeye başlaması ile büyüme gerçekleşir
  * Gelişimin başlangıcında büyüme hızı fazladır
  * Hayvanlarda belli bir yaşta durur fakat bitkilerde yaşam boyu devam eder
  * Büyüme düzenli beslenme ve metabolik faaliyetlere bağlıdır
  * Zigotun ilk bölünmelerinde hücre sayısı artmasına rağmen büyüme olmaz

  3-Farklılaşma:

  * Zigotun bölünmeleri ile oluşan hücrelerin zamanla belli görevleri yapmak için özelleşip farklılaşmasıdır
  * Bitkilerde meristem hücrelerinden farklılaşma her zaman görülür
  * Hayvanlarda embriyonik gelişimin tamamlanması ile farklılaşma büyük ölçüde tamamlanır. Ancak bazı dokularda (Kan, Bağ ) devam eder.
  * Farklılaşma sonucu çok hücreli canlı oluşur
  * Embriyonik indüksiyon etkisi ile hücrelerin belli genleri aktifleştirip diğerlerini inaktif hale getirmesi ile gerçekleşir

  Canlılarda görülen büyüme ve gelişme olayları
  1-Tek hücrelilerde:
  Bölünme ,tomurcuklanma veya oluşan sporlar yeni hücreler haline dönerek büyürler
  2-Mantarlarda:

  * Sporların çimlenmesi ile başlar.
  * Mitozla hücre sayıları artar
  * Spor ana hücreleri ve spor oluşumunda farklılaşma görülür

  3-Bitkilerde:

  * Bitkilerde gelişim olaylarından hücre bölünmesi,büyüme ve farklılaşma olayları görülür
  * Çiçeksiz bitkilerde sporların çimlenmesi ile gametofit gelişir
  * Çiçeksiz bitkilerde Sperm ve ovumun döllenmesi ile oluşan zigotun mitoz bölünmeleri ile sporofit gelişir
  * Vegetatif üreyen bitkilerde dal,yaprak,tomurcuk vb. vücud kısımlarından yeni bitki gelişir
  * Çiçekli bitkilerde tohumdan yeni bitki gelişir

  4-Hayvanlarda gelişme
  Bir canlının zigottan ergin haline gelinceye kadar geçirdiği değişim ve gelişim olaylarına ontogenez denir.Hayvansal organizmalarda yumurta özellikleri gelişimin temel özelliklerini belirler.
  Besin içeriğine göre yumurta tipleri
  1-İzolesital:Vitellüs yumurtada az ve eşit dağılım gösterir
  Örn:Memeli
  2-Telolesital:Vitellüs çok ve bir kutuba toplanmıştır
  Örn:Sürüngen,Kuş
  3-Sentrolesital:Vitellüs merkezde toplanmıştır
  Örn:Böcekler


  Hayvanlarda gelişim olayları
  1-Segmentasyon:

  * Döllenmeden sonra zigotun geçirdiği hızlı bölünme olaylarıdır
  * İlk iki bölünme meridiyonal ikinci bölünme ekvatoraldır
  * Zigotun bölünmeleri ile oluşan hücrelere blastomer denir
  * İlk bölünmelerde embriyonun hücre sayısı artar ancak büyüme gerçekleşmez,Ağırlık artışı olmaz
  * Hücre yığını (Üzüm salkımı) haline gelmiş evreye marula evresi denir.
  * Marula evresinden sonra bölünmeler devam ederken içte bulunan hücreler dışa göçerler.Ortası boş çevresinde hücre sıraları olan bu evreye blastula evresi denir.
  * Segmentasyo olaylarında farklı büyüklükte hücrelerin oluşması vitellüs nedenlidir.
  * (Segmentasyonun önemi)Farklı besin,sitoplazma ve organel alan bu hücreler ileride farklı gen işleyişleri ile farklı yönlerde özelleşme göstereceklerdir.
  * Blastulayı oluşturan hücrelere blastomer, ortadaki içi özel sıvı ile dolu boşluğa ise blastosöl denir.

  2-Gastrulasyon:

  * Balastula evresinden sonra alt kısımdaki hücreler çökme ve göçme hareketleri ile blastosöle çökerler.
  * Çökme olayı sonunda iki tabakalı embriyo oluşur.Oluşan tabakalardan dıştakine ektoderm,içtekine endoderm denir
  * Embriyoda oluşan yeni boşluğa arkenteron (İlk sindirim boşluğu),Bunun dışa açıklığına ise plastopor denir
  * Bu evrede blastosöl ortadan kalkar.Arkenteron kalıcı boşluk olup ileride sindirim sistemi ,sinirve solunum sistemi oluşumunda rol alır.Blastopor ise ağız ödevi görürü.
  * Süngerler ve sölentera grubundan canlılar embriyonik gelişimin bu evresinde kalırlar. Sahip oldukları organ ve sistemleri ektoderm ve endodermden oluşur.
  * İlerki aşamalarda ektoderm ve endodermden ayrılan hücre ve hücre grupları iki deri tabakası arasında organize olarak mezodermi oluşturur ve embriyo üç deri tabakasından oluşur.
  * Oluşan mezodermin ortasında kalan boşluğa sölom (Gerçek vücud boşluğu) denir.
  * Ektoderm ve endoderm arasında serbest kalan hücreler mezenşim hücreleri olarak adlandırılır ve ileride bağ dokunun oluşumunda rol alır

  3-Farklılaşma(Histogenez) ve Organogenez:
  Histogenez:Embriyoda hücre hareketleri,gruplaşmaları ve etkileşimleri sonucu ileride farklı dokuları oluşturacak hücreler halinde farklılaşmalarına denir
  Embriyonik indüksiyon :Embriyonal evrede embriyonal deri ve hücrelerin birbirleri üzerinde belirli yönlerde farklılaşmalarına neden olan karşılıklı etkileşimine denir.
  Organogenez:Embriyoda ileride farklı organların oluşumunda rol alacak organ taslaklarının oluşumuna denir.
  Histogenez ve organogenez:Embriyonik deriler ve bunlardan oluşan doku,organ ve sistemler.
  A-Ektoderm: Sinir hücreleri,ter-yeğ-süt bezleri,duyu hücreleri,göz merceği,epidermis.
  B-Mezoderm:Kan doku,Kas doku,Kıkırdak doku,Bağ doku,Endotel-Endokard,Boşaltım sistemi organ ve dokuları,Üreme sistemi organ ve dokuları
  C-Endoderm:Sindirim sistemi epiteli-(Örtü,Salgı Emme) ,Solunum sistemi epiteli,Karaciğer,pankreas (Dış salgı bezi ve kanalları),Tiroid ve paratiroid bezi.

  Embriyonik örtüler ve gelişim
  A-Balık ve kurbağalarda gelişim:

  * Kabuk,amnion zarı ve sıvısı,allantois bulunmaz
  * Yumurtada besin içeriği az olduğundan embriyonal evrede beslenme davranışı veya başkalaşım görülür
  * Embriyonik gelişimde canlı dış ortamla madde alış verişi yapar

  B-Sürüngen ve kuşlarda gelişim:

  * Kabuk,korion,amnion,vitellüs ve allantois kesesi bulunur
  * Gelişim yumurta kabuğu içinde gerçekleşir
  * Embriyo ile dış ortam arasında sadece gaz alış verişi bulunur
  * Besin vitellüsten sağlanır
  * Artık maddeler allantoiste birikir.Allantois solunumda da rol alır
  * Amnion zarı embriyoyu sarsıntı,ısı değişimleri,vb. fiziksel etkilerden korur
  * Korion koruma ve solunumda rol alır

  C-Memelilerde gelişim:
  1-Gagalı memeliler:

  * Vitellüs oldukça fazladır
  * Döllenen yumurta bir süre ana canlıda kaldıktan sonra yuvaya bırakılır
  * Yumurtadan çıkan yavru bir süre anaya bağımlı ve ondan süt emerek beslenir
  * Doğum görülmez
  * Ana vücudu sadece döllenme ortamı ve bir süre koruma sağlar

  2-Keseli memeliler:

  * Yumurtada az vitellüs vardır
  * Bir süre annenin uterusunda gelişen embriyo doğar
  * Doğan yavru keseye geçer ve burada süt bezleri ile beslenmesini ve gelişimini sürdürür

  3-Plasentalı memeliler:

  * Kabuk bulunmaz
  * Allantois ve vitellüs keseleri körelmiştir
  * Amnion zarı ve sıvısı bulunur.Bu yapı embriyoyu basınç,ısısal değişim vb. fiziksel etkilerden korur
  * Plasenta embriyodan chorion ve allantois ile anneden uterus dokularından oluşmuştur
  * Embriyo solunum beslenme ve boşaltım ihtiyacını plasenta aracılığı ile ana canlıdan karşılar
  * Plasenta aracılığı ile anneden embriyoya besin,O2 geçer.Embriyodan anneye ise CO2 ve metabolik artıklar geçer
  * Anne kanı ile embriyo kanı karışmaz
  * Plasenta ayrıca 3. aydan itibaren Progesteron üreterek hamileliğin devamında önemli rol alır
  * Plasenta ile embriyo arasında ise göbek bağı bulunur
  * Göbek bağı;Amnion zarından oluşur,içinde vitellüs kesesi,allantois ve embriyoya ait kan damarları bulunur
  * Embriyoya ait atar damar plasentaya CO2 ve artıkları taşır (Kirli kan),Toplar damar ise plasentadan besin ve oksijen taşır(Temiz kan)
  * Plasentada aktif taşımanın gerçekleşmesi nedeni ile enerji ihtiyacı ve oksijen tüketimi oldukça fazladır
  * Doğumdan sonra göbek bağının kesilmesi ile embriyo bağımsız birey haline gelir.

   Forum Saati Perş. Ocak 17, 2019 10:02 pm