Ko-Pvp FoRum


  PROTİSTALAR

  Paylaş
  avatar
  Casp3r
  Admin

  Mesaj Sayısı : 170
  Points : 494
  Kayıt tarihi : 09/03/10

  PROTİSTALAR

  Mesaj  Casp3r Bir Ptsi Nis. 05, 2010 8:51 pm

  PROTİSTALAR


  Genel Özellikleri

  * Eukaryotik canlılardır
  * Tek hücreli ve koloni şeklinde yaşarlar
  * Serbest ve parazit yaşayanlar bulunur
  * Ototrof ve heterotrof olarak beslenenler bulunur
  * Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür
  * Eşeyli üreme konjugasyonla
  * Eşeysiz üreme bölünme ve tomurcuklanma ile gerçekleşir
  * Beslenme ve hareket organellerine göre sınıflandırılır

  Kamçılılar

  * Tatlı sularda yaşarlar.
  * Kontraktil kofulları vardır
  * Beslenme ve hareketlerini kamçılarıyla yaparlar.
  * Kloroplast taşırlar.(Hem ototrof hem hetotrof beslenirler.)
  * Işığı algılayan göz lekesi sayesinde ışıklı ortamlara doğru hareket ederler.
  * Üremeleri amitozla gerçekleşir.
  * Besinlerini hücre ağzıyla alırlar

  Kök ayaklılar

  * Belirgin şekilleri yoktur.
  * Serbest ve parazit olanları vardır.
  * Beslenme ve hareketlerini pseudopod (yalancı ayak) denen sitoplazmik uzantılarla yaparlar.
  * Tatlı suda yaşayanlarda kontraktil koful bulunur. Kontraktil koful hücreye giren fazla suyu ve çözünmüş metabolik artıkları hücrenin dışına atar.
  * Bölünerek (Amitozla) çoğalırlar.
  * Beslenme bütün hücre yüzeyi ile gerçekleştirilir.
  * Madde alınımı ve dışa verilmesi difüzyon,osmoz ve Endositozla- Ekzositozla gerçekleştirilir.

  Silliler

  * Tatlı sularda yaşarlar
  * Kontraktil kofulları vardır.
  * Beslenmelerini ve hareketlerini sillerle yaparlar.
  * Hücre zarı pelikula denen sert yapıdan oluşmuştur.
  * Pelikulada hareket organeli olarak siller ve korunma organelleri trikositler bulunur.
  * Pelikula hücreye şekil ve dayanıklılık verir.
  * Besinlerin alınımı hücre ağzı ile sindirim artıklarının atılımı ise hücre anüsüyle olur.
  * İki nucleus taşırlar

  1-Macronucleus:Metabolizmadan (Beslenme,hareket,solunum,boşaltım,eşeysiz üreme vb.)
  2-Micronucleus: Eşeyli üremede görev alır.

  * Üremeleri

  1-eşeysiz:Amitozla
  2-eşeyli:Konjugasyonla gerçekleşir.

  * Dış uyarıları algılar ve yön değiştirerek tepki verirler.(Hücrede ön ve arkakavramı gelişmiştir.)

  Parameciumda konjugasyon

  * Farklı özellikteki iki parameciunm yan yana gelirler
  * Aralarında sitoplazmik köprü (Plasmodezma) kurulur
  * Makronucleus ortadan kalkar
  * Mikronucleuslar mayoz geçirerek 4 tane haploid nucleus oluşturur
  * 4 nucleustan 3 tanesi ortadan kalkar
  * Kalan tek haploid nucleus mitozla iki nucleus oluşturur
  * Bu nucleuslardan biri kalıcı diğeri göçücü nucleustur
  * İki hücrenin göçücü nucleusları karşılıklı değiştirilir
  * Kalıcı nucleusla diğer hücreden gelen göçücü nukleuslar birleşerek diploid tek nucleus oluşur.
  * Oluşan diploid nukleus ard arda 3 mitoz geçirerek 8 nucleus oluşturur
  * Her bir hücre 2 sitokinez geçirerek 4 hücre oluşturur
  * Oluşan hücrelere nucleuslar ikişer ikişer dağılır
  * Konjugasyon yapan iki parameciumdan toplam 8 paramecium oluşur

  Sporlular

  * Parazit yaşarlar.
  * Üremeleri sporla olur.(Metagenez görülür:Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini ardışık takip etmesidir.)
  * Hareket organelleri yoktur.(amoboid hareket ederler.)
  * Besinlerini hazır aldıklarından besin kofuluları bulunmaz.
  * Hayvansal organizmaların vücudunda yaşadıklarından kontraktil koful taşımazlar.

  Yaşam döngüsü

  * Sporozooalardan Plasmodium malarıada hayat devri anofel sokması ile sporozoitler (n) insan kanına geçer
  * Alyuvarlar içine geçerek şizonta dönüşürler
  * Şizont çoğa bölünerek (Şizogoni) merezoitleri oluşturur
  * Alyuvarların parçalanması ile merezoitler ve toksinleri kana karışır.(Sıtma nöbetleri bu esnada görülür)
  * Merezoitler ya yeni alyuvarlara girer, yada gametositlere dönüşür
  * Anofelin bu insanın kanını emmesi ile gametositler anofelin barsağına geçer
  * Gametositler(n) burada ovumu(n) ve mitoz geçirerek 4-8 sperm(n) haline gelirler
  * Oluşan spermler ovumu barsak boşluğunda döller ve zigot(2n) meydanagelir
  * Ameboid hareket eden zigot barsak epitelini delerek barsak kaslarınayerleşir
  * Zigot burada mayoz geçirir ve ardından çoğa bölünerek (Sporogoni)sporozoitleri oluşturur
  * Sporozoitler dolaşım sıvısı ile tükürük bezlerine taşınır ve döngü tamamlanır.

  Not: Plasmodium malariada baskın döl haploidtir.Diploid aşama sadece zigot evresine indirgenmiştir.
  Algler

  * Tek hücreli,koloni oluşturanlar ve çok hücreli olan gruplar vardır
  * Çok hücrelilerde kök,gövde,yaprak gibi oluşumlar yoktur
  * Çoğunlukla fotosentetiktir
  * Kloroplast ve farklı pigmentler de taşırlar
  * Eşeysiz üremeleri bölünme ,tomurcuklanma ve vejetatif üreme ile gerçekleşir.Eşeyli üreme de görülür
  * Suda veya sulu ortamlarda yaşarlar
  * Su ekosistemlerinin temel üreticileridir
  * Kloroplastlar e.r ler üzerine yerleşmiştir
  * Deniz,göl,kaplıca ve buzul suları gibi çok farklı ortamlara uyumlu gruplar bulunur
  * Bazı grupların aşırı çoğalması suyun özelliğinin bozulmasına ve diğer canlıların ölmesine neden olur
  * Selüloz hücre çeperi bulundururla

  Önemi

  * Besin kaynağı olarak kullanılır
  * Hayvan yemi üretimi
  * Antibiyotik üretimi
  * Kimya sanayide kullanılır
  * Gübre üretimi
  * Kozmetik ve ilaç sanayide kullanılır
  * Minerel kaynağı olarak kullanılır
  * Ekosistemlerde düzenleme ve artıkların arıtımı amacı ile kullanılır

   Forum Saati Cuma Ara. 14, 2018 4:11 pm